Den biologiska mångfalden måste skyddas

Fler arter än någonsin är utdöende och skapar rubbningar i miljö och klimat. All mänsklig aktivitet har påverkan på den biologiska mångfalden, såväl positiv som negativ. Just nu arbetas det fram globala standarder för att vägleda och stödja arbetet med att skydda mångfalden. Välkommen på intressentmöte den 6 mars kl 10.00 - 11.00

Inom ISO arbetas det fram globala standarder för att skydda den biologiska mångfalden i den globala kommittén ISO/TC 331 Biodiversity. Alla naturtyper och sektorer berörs av standarderna, som innefattar utvecklingen av tydliga, globala förståelser av nyckelbegrepp inom området.

Den omfattar även hur organisationer kan arbeta med biologisk mångfald och öka den efter påverkan (biodiversity net gain). Sverige är med och påverkar dessa standarder genom SIS.

På webinariet får du höra om hur arbetet går till och om hur du själv kan vara med att påverka dessa viktiga globala dokument.

Välkommen!

AGENDA

  • Vad är standardisering och vilken nytta har det för biologisk mångfald? 
  • Biologisk mångfald – ett område som berör oss alla 
  • Hur kan Sverige vara med och påverka?
  • Frågor och diskussion

TALARE

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Laura Linnala, projektledare, SIS


Tid och plats

Datum:  Onsdag 6 mars 2024

Tid: 10:00 - 11:00

Plats: Digital via Zoom 
(Länk skickas ut efter anmälan)

KOSTNADSFRITT!