Vad tycker du?

För att du som ledare inom standardiseringen ska kunna få den stöttning och uppmärksamhet du önskar behöver vi förstå vad vi kan göra för att bidra till ditt arbete. I ett första steg önskar vi höra vad du tycker för att få veta vad du vill få ut av ditt ordförandeskap, utöver själva standardiseringsarbetet. Besvara gärna nedanstående frågor senast den 1 november 2023.

Enkät ordförandeskap

1. SIS har genomfört ordförandeträffar på både områdesnivå och för alla SIS ordförande. Är ordförandeträffar intressanta för dig att delta på?

Om ja, vilken nivå?

Föredrar du digitalt eller fysiskt deltagande?