Hyperloop - standarder ska bädda för genombrott

Hyperloop är svävande fordon som färdas med hög hastighet inuti rör vid lågt tryck. Potentialen bedöms vara väldigt hög men än så länge finns inget färdigt system i drift. Den snabba utvecklingen driver behovet av ett enhetligt tillvägagångssätt.

Digital simulering av Hyperloop och svävande fordon över en grön skog.

Tack vare de tekniska framstegen inom elektromagnetiska drag- och levitationssystem samt teknik för vakuuminfrastruktur har området vuxit snabbt över de senaste åren. Idag pågår utvecklingsprojekt runt om i världen och intresset är starkt även i Sverige.

Arbetet med standardisering av Hyperloop består i att identifiera de kritiska aspekterna av denna nya metod för transport samt dess implementeringsstatus, utgående från säkerhetsaspekter. Det omfattar också miljöpåverkan och perspektiv på driftkompatibilitet. 

Användning av standarder

En definition av de mest nödvändiga standarderna behövs för kompatibilitet och säkerhet.

Än så länge har ingen standard på området färdigställts men arbete med detta pågår inom CEN/CENELEC/JTC 20 med flera projekt.

Hållbarhetsnyttan inom detta område är stor då Hyperloop påverkar miljön betydligt mindre än de flesta andra transportsystem. Hyperloop använder mindre energi per passagerare än tåg eller flygplan och kan helt drivas av förnybar elektricitet.

Medverkan i internationellt standardiseringsarbete

SIS/TK 625 Project Hyperloop speglar arbetet i CEN/CLC/JTC 20 Hyperloop systems. JTC 20 har följande struktur och det finns svenska experter som medverkar i båda arbetsgrupperna WG 1 Operations & Services och WG 2 Transport Systems & Requirements samt i alla fem projekt, Work Items, där förslag till standarder tas fram.

Visuell grafik över strukturen av JTC20
Visuell grafik över strukturen av JTC20


Kontakt

Få mer information om ämnet och/eller anmäl ditt intresse för att delta i standardiseringen.

Joel Andreasson
Projektkoordinator SIS
joel.andreasson@sis.se

Sverige deltar i Europastandardiseringen

Sverige engagerar sig i den europeiska standardiseringen för hyperloop via Svenska institutet för standarder, SIS, med Trafikverket som deltagare.

– Trafikverket arbetar för att befintliga transportsystem utvecklas men följer också utvecklingen inom nya innovativa transportsystem som kan komplettera de klassiska redan existerande systemen. Vår förhoppning är att svensk industri tar tillfället i akt att delta i arbetet med utvecklingen av hyperloop. Vi bevakar utvecklingen av hyperloop och maglev i vår FOI-verksamhet där även grundläggande standardiseringsfrågor är intressanta att titta på, säger Christer Löfving, strateg på Trafikverket.

Citat ur pressmeddelande från 2021-02-15