Object Identifier, OID

Object Identifier, OID används bland annat i säkerhetslösningar som bygger på PKI, Public Key Infrastructure. OID definierades ursprungligen i samband med arbetet med standarder för datautbyte mellan öppna system (OSI). Nu har e-handel, kryptering, elektroniska signaturer och sigill gett OID förnyad aktualitet. OID har egenskaper som gör att man kan spåra hur den tillkommit.

Beställ en OID

En OID kan ses som ett träd med grenar där varje förgrening tillför ett nummer. När en organisation har tilldelats en OID-gren kan organisationen själv bestämma vilka grenar som ska finnas på den och hur de ska användas.

SIS har ansvaret att dela ut OID-grenar i Sverige.

Läs mer om hur du registrerar en OID hos SIS (PDF)

NSAP

På samma sätt som OID är NSAP en unik identifierare. Den används för enheter i ett öppet nät i ett öppet system och används inte lika allmänt som OID.

NSAP grundar sig på standarden ISO/IEC 6523-1:1998.

Länkar om OID

Internationell katalog över OID

OID för Socialstyrelsens klassifikationer och terminologier

Finansiering

SIS arbete och ansvar för att tillhandahålla och dela ut OID-grenar i Sverige finansieras genom en registeravgift. För nuvarande är avgiften SEK 3 000 exklusive moms per OID-gren.

Ansök om OID eller NSAP

Den som vill ha en OID-gren på grenen 1.2.752 måste ansöka om det hos SIS. Vi registrerar grenen lokalt i SIS register och i det centrala OID-trädet som beskrivs nedan. Därefter får den som ansöker ett avtal och när SIS tillhandahållit påskrift kan denne börja använda grenen.

För varje av SIS erhållen identifierare debiterar SIS en avgift på 3000 SEK plus moms.

De uppgifter som SIS vill ha av den som ansöker om en identifierare är nedanstående:

Välj identifierare

Tack för din ansökan. Vi återkommer inom kort

/standarder/oid/

Kontakt