SIS CE Maskinsäkerhet

Välkommen till onlinetjänsten SIS CE Maskinsäkerhet!

Det här är tjänsten för dig som arbetar med att säkerställa och CE-märka maskiner.

I tjänsten ingår förutom samtliga grundläggande säkerhetsstandarder (A-standarder) också av SIS utgivna handböcker inom området samt ett bibliotek med relevanta länkar.

Vad står CE för?

Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven. Att det finns ett CE-märke på en produkt innebär att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. För många produkter är en CE-märkning ett krav för att få säljas inom Europeiska unionen (EU). CE-märket är även ett handelsmärke, och innebär att en CE-märkt produkt kan säljas fritt inom EU.

Det är EU som beslutar om vilka produkter som ska CE-märkas och för en del produkter måste du ta hänsyn till flera EU-krav. De krav som EU:s direktiv innehåller har överförts till svenska regler och motsvarande regler ska finnas i alla länder inom EU.