Standard Svensk standard · SS 842102

Container serie 1 - Krav och provning - Del 1: Styckegodscontainer

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 1496-1
Omfattning
Kontakta SIS kundservice för prisuppgift och beställning

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: STG

Internationell titel: Series 1 freight containers - Specification and testing - Part 1:general cargo containers

Artikelnummer: STD-7327

Utgåva: 3

Fastställd: 1981-02-15

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-ISO 1496-1