Standard Svensk standard · SS-ISO 1496-1

Containrar serie 1 - Krav och provning - Del 1: Styckegodscontainrar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 1496-1
Omfattning
Kontakta SIS kundservice för prisuppgift och beställning

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Series 1 freight containers - Specification and testing - Part 1: General cargo containers for general purpose

Artikelnummer: STD-8176

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-01-25

Antal sidor: 37

Ersätter: SS 842102

Ersätts av: SS-ISO 1496-1