Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5079

Textil - Fibrer - Bestämning av brottstyrka och brottöjning hos individuella fibrer (ISO 5079:1995)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 5079:2020

Ämnesområden

Textilfibrer Allmänt (59.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Textile fibres - Determination of breaking force and elongation of individual fibres (ISO 5079:1995)

Artikelnummer: STD-18660

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-06-14

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 5079

Ersätts av: SS-EN ISO 5079:2020