Standard Svensk standard · SS-EN 14575:2005

Geosyntetiska tätskikt - Provningsförfarande för att bestämma härdighet mot oxidation

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a test method for screening the resistance of polyethylene and polypropylene polymeric and bituminous geosynthetic barriers to oxidation. The data are suitable for screening but not for deriving performance data such as lifetimes greater than 25 years, unless supported by further evidence.

Ämnesområden

Geotextilier (59.080.70) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Geosynthetic barriers - Screening test method for determining the resistance to oxidation

Artikelnummer: STD-39506

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-29

Antal sidor: 9