Standard Svensk standard · SS 4551201

Dokumentation av teletekniska anläggningar

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS 4551201 T1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4551201

Dokumentation av teletekniska anläggningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 272 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 272 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS 4551201, beskriver hur man skapar system- och objektsbeteckningar vid dokumentation av teletekniska anläggningar.

I standarden finns exempel på vilken information som ska ingå i dokumentationen för den här typen av system och på hur dokument kan utformas. De exempel som behandlar innehåll och redovisningsmetod är normerande, medan de som rör dokumentens utformning endast är rekommendationer.

Fördelar med att använda standarden

Kraven i standard SS 4551201 bygger på referensbeteckningssystemet i standard SS-EN 61346, och följer därmed de internationella regler för strukturering, beteckning och dokumentation som utarbetats inom IEC. Tack vare tydliga illustrationer och förklaringar kan du enkelt sätta dig in i hur system- och objektsbeteckningar utformas på ett bra sätt för att kunna användas i dokumentation och på utrustning för tele- och datanät.

Äldre och nya beteckningssystem bör inte blandas

I anläggningar där beteckningar och strukturer baserats på tidigare utgåvor av standard SS 4551201 kan det vara lämpligt att fortsätta använda dessa. En övergång till beteckningar och strukturer baserade på den här utgåvan kan lämpligen göras vid stora eller totala ombyggnader.

Omfattning
Denna standard gäller uppbyggnad av system- och objektsbeteckningar för användning i dokumentation och utrustningar för tele- och datanät.
System- och objektsbeteckningar identifierar varje system och enhet i ett system.
Flera systemtyper kan förekomma i samma nät.
Använda beteckningar skall införas på berörda dokument.
Standarden ger även exempel på utförande av dokument och dokumentation tillämpliga på denna typ av system. Dokumentexemplen är normerande till innehåll och redovisningsmetoder, medan exemplen på dokumentutformning endast är informativa.
ANM – I anläggningar där tidigare utgåvor av denna standard legat till grund för beteckningar och struktur, kan det vara lämpligt att även fortsättningsvis använda dessa. Övergång till beteckningar och strukturer baserade på denna utgåva kan lämpligen göras vid stora eller totala ombyggnader.

Ämnesområden

Telekommunikation och informationsteknik (01.100.27) Elinstallatörer Tele (29.022) Telefoni (33.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4551201

Dokumentation av teletekniska anläggningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 272 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 272 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Documentation of telephone, signalling and datacommunication plants

Artikelnummer: STD-3332164

Utgåva: 6

Fastställd: 2005-09-26

Antal sidor: 108

Ersätter: SEN 551215 , SEN 551216 , SEN 551217 , SEN 551218 , SEN 551219 , SEN 551220 , SEN 551221 , SEN 551222 , SEN 551224 , SEN 551223 , SS 4551202 , SS 4551230 , SS 4551232 , SS 4551234 , SS 4551235 , SS 4551236 , SS 4551238 , SS 4551201 , SS 4551203 , SS 4551200 , SS 4551233