Standard Svensk standard · SS-EN 1325-1

Value management, value analysis, functional analysis vocabulary - Part 1: Value analysis and functional analys

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1325:2014

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03) Forskning och utveckling (03.100.40) Socialt ansvarstagande (04.130) Kvalitetsteknik (06.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Utveckling

Internationell titel: Value management, value analysis, functional analysis vocabulary - Part 1: Value analysis and functional analys

Artikelnummer: STD-19063

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-09-20

Antal sidor: 7

Ersätts av: SS-EN 1325:2014