Standard Svensk standard · SS-EN 14564:2013

Transportbehållare för farligt gods - Terminologi

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14564:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14564:2013

Transportbehållare för farligt gods - Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard gives the terminology for all tanks and does not cover carriage in bulk for the transport of dangerous goods. This document is part of the standards on tanks for transport of dangerous goods, prepared by CEN/TC 296 in application of the RID/ADR [2, 3]:
- Annex A gives some definitions taken from RID/ADR chapter 1.2 ; and
- Annex B gives some definitions taken from RID/ADR chapter 6.7.
NOTE Annexes A and B are based on the 2013 edition of RID/ADR which are updated every two years. This includes the potential of temporary inconsistencies with these annexes.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Skydd mot farliga ämnen (13.300) Fordonsmonterade kärl och behållare (23.020.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14564:2013

Transportbehållare för farligt gods - Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291

Internationell titel: Tanks for transport of dangerous goods - Terminology

Artikelnummer: STD-89015

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-02-17

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 14564:2004

Ersätts av: SS-EN 14564:2019