Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27036-1:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Informationssäkerhet vid leverantörsrelationer - Del 1: Översikt och begrepp (ISO 27036-1:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO/IEC 27036 is an introductory part of ISO/IEC 27036. It provides an overview of the guidance intended to assist organizations in securing their information and information systems within the context of supplier relationships. It also introduces concepts that are described in detail in the other parts of ISO/IEC 27036. This part of ISO/IEC 27036 addresses perspectives of both acquirers and suppliers.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Säkerhetsåtgärder och tjänster, SIS/TK 318/AG 41

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security for supplier relationships - Part 1: Overview and concepts (ISO 27036-1:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8021916

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-04-22

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-ISO/IEC 27036-1:2014