Standard Svensk standard · SS-EN 62680-4

Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 4: Klasser för kablar och kontaktdon för USB, revision 2.0

Status: Gällande

Ämnesområden

Komponenter och tillbehör Allmänt (33.120.01) Koaxialkablar, vågledare (33.120.10) Tråd och symmetriska kablar (33.120.20) Anslutningsdon för högfrekvens (33.120.30) Antenner (33.120.40) Övriga komponenter och tillbehör (33.120.99) Gränssnitt och anslutningsutrustning (35.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3336183

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-06-11

Antal sidor: 43