Standard Svensk standard · SS-IEC 60092-506

Elinstallationer i fartyg - Del 506: Särskilda fordringar - Fartyg som transporterar farligt gods eller gods och ämnen som endast är farliga som bulklast (MHB-ämnen)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-IEC 60092-506

Elinstallationer i fartyg - Del 506: Särskilda fordringar - Fartyg som transporterar farligt gods eller gods och ämnen som endast är farliga som bulklast (MHB-ämnen)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Elinstallationer i fartyg och marina konstruktioner (47.020.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-IEC 60092-506

Elinstallationer i fartyg - Del 506: Särskilda fordringar - Fartyg som transporterar farligt gods eller gods och ämnen som endast är farliga som bulklast (MHB-ämnen)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Electrical installations in ships - Part 506: Special features - Ships carrying specific dangerous goods and materials hazardous only in bulk

Artikelnummer: STD-3337707

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-23

Antal sidor: 13