Standard Svensk standard · SS-EN 61029-2-5

Transportabla motordrivna elverktyg - Säkerhet - Del 2-5: Särskilda fordringar på bandsågar

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 61029-2-5 A 11

Ämnesområden

Sågmaskiner (25.080.60) Elektriska verktyg (25.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3335025

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-02-15

Antal sidor: 22

Ersätter: SS-EN 61029-2-5