Standard Svensk standard · SS-EN 61029-2-12

Transportabla motordrivna elverktyg - Säkerhet - Del 2-12: Särskilda fordringar på gängskärningsmaskiner

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 62841-3-12

Ämnesområden

Övrigt (25.080.99) Gängtappar och gängsnitt (25.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-12: Particular requirements for threading machines

Artikelnummer: STD-3334760

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-06-08

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN 62841-3-12