Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15612:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering genom införande av en standardsvetsprocedur (ISO 15612:2004)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 15612:2018

Omfattning
Denna standard ger den nödvändiga informationen för att förklara de krav som anges i EN ISO 15607 för kvalificering genom införande av en standardsvetsprocedur och fastställer betingelser, gränser och giltighetsområden som är nödvändiga för användning av en standardsvetsprocedur. Denna standard ger tillverkaren möjligheten att använda svetsprocedurer som bygger på svetsprocedurkontroll utförd av andra organisationer. Denna standard är en del av en serie standarder. Detaljer om denna serie ges i EN ISO 15607:2003, Bilaga A. Användningen av denna standard kan begränsas av en tillämpningsstandard eller en specifikation.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-37586

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-15

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-EN 288-7

Ersätts av: SS-EN ISO 15612:2018