Standard Svensk standard · SS-EN 729-2

Kvalitetskrav för svetsning - Smältsvetsning av metalliska material - Del 2: Omfattande kvalitetskrav

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3834-2:2005 , SS-EN ISO 3834-2:2005

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-16317

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-03-03

Antal sidor: 18

Ersätts av: SS-EN ISO 3834-2:2005 , SS-EN ISO 3834-2:2005