Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 13399-50:2013

Skärande verktyg - Representation och utbyte av data - Del 50: Referensbibliotek för referenssystem och allmänna begrepp (ISO/TS 13399-50:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 13399-50:2013

Skärande verktyg - Representation och utbyte av data - Del 50: Referensbibliotek för referenssystem och allmänna begrepp (ISO/TS 13399-50:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 13399 specifies a reference dictionary for reference systems for cutting tools, together with their descriptive properties and domains of values.This part of ISO 13399 specifies a reference dictionary containing:— definitions and identifications of the classes of reference systems for cutting tools, with an associated classification scheme;— definitions and identifications of the data element types that represent the properties of reference systems for cutting tools;— definitions and identifications of domains of values for describing the above-mentioned data element types.Each class, property or domain of values of this application domain constitutes an entry of the reference dictionary defined in this part of ISO 13399. It is associated with a computer-sensible and human-readable definition, and with a computer-sensible identification. Identification of a dictionary entry allows unambiguous reference to it from any application that implements the information model defined in ISO 13399-1.Definitions and identifications of dictionary entries are defined by means of standard data that consist of instances of the EXPRESS entity data types defined in the common dictionary schema, resulting from a joint effort between ISO/TC 184/SC 4 and IEC SC3D, and in its extensions defined in ISO 13584-24 and ISO 13584-25.

Ämnesområden

Skärande verktyg Allmänt (25.100.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 13399-50:2013

Skärande verktyg - Representation och utbyte av data - Del 50: Referensbibliotek för referenssystem och allmänna begrepp (ISO/TS 13399-50:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skärande verktyg, SIS/TK 273

Internationell titel: Cutting tool data representation and exchange - Part 50: Reference dictionary for reference systems and common concepts (ISO/TS 13399-50:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-100626

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-12-20

Antal sidor: 144

Ersätter: SIS-ISO/TS 13399-50:2007 , SIS-ISO/TS 13399-50:2007/Cor 1:2011