Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 13399-310

Skärande verktyg - Representation och utbyte av data - Del 310: Skapande och utbyte av 3D modeller avseende svarvverktyg med skäreggar av hårdmetall

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 13399-310

Skärande verktyg - Representation och utbyte av data - Del 310: Skapande och utbyte av 3D modeller avseende svarvverktyg med skäreggar av hårdmetall
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a concept for the design of tool items, limited to any kind of turning tools with carbide tips, together with the usage of the related properties and domains of values.
This document specifies a common way of designing simplified models that contain the following:
— definitions and identifications of the design features of turning tools with carbide tips, with a link to the properties used;
— definitions and identifications of the internal structure of the 3D model that represents features and properties of turning tools with carbide tips.
The following are outside the scope of this document:
— applications where these standard data can be stored or referenced;
— creation and exchange of simplified 3D models for cutting tools;
— creation and exchange of simplified 3D models for cutting items;
— creation and exchange of simplified 3D models for other tool items not being described in the scope of this document;
— creation and exchange of simplified 3D models for adaptive items;
— creation and exchange of simplified 3D models for assembly items and auxiliary items.

Ämnesområden

Skärande verktyg Allmänt (25.100.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 13399-310

Skärande verktyg - Representation och utbyte av data - Del 310: Skapande och utbyte av 3D modeller avseende svarvverktyg med skäreggar av hårdmetall
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skärande verktyg, SIS/TK 273

Internationell titel: Cutting tool data representation and exchange - Part 310: Creation and exchange of 3D models - Turning tools with carbide tips

Artikelnummer: STD-8027981

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-06

Antal sidor: 48