Standard Svensk standard · SS-ISO 14649-11

Industriell automation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 11: Processdata för fräsning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 14649-11:2004
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14649-11

Industriell automation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 11: Processdata för fräsning
Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Numeriskt styrda maskiner (25.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14649-11

Industriell automation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 11: Processdata för fräsning
Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Physical device control - Data model for computerized numerical controllers - Part 11: Process data for milling

Artikelnummer: STD-34735

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-31

Antal sidor: 81

Ersätts av: SS-ISO 14649-11:2004