Standard Svensk standard · SIS 16162

Storheter och enheter. Elektricitet och magnetism

Status: Gällande

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Quantities and units. Electricity and magnetism

Artikelnummer: STD-807

Utgåva: 1

Fastställd: 1971-02-15

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-ISO 31-5