Standard Svensk standard · SS-EN 14266:2004

Derivat från kolpyrolys - Tjära och beckbaserade bindemedel och relaterade produkter: Beläggningstjära - Egenskaper och testmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14266:2004

Derivat från kolpyrolys - Tjära och beckbaserade bindemedel och relaterade produkter: Beläggningstjära - Egenskaper och testmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the methods of test required to determine the characteristics for "coating tar" used for coating.
Depending on the required application and the desired properties of the end product, different grades of coating tars are available.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14266:2004

Derivat från kolpyrolys - Tjära och beckbaserade bindemedel och relaterade produkter: Beläggningstjära - Egenskaper och testmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Derivatives from coal pyrolysis - Coal tar and pitch based binders and related products: coating tar - Characteristics and test methods

Artikelnummer: STD-37779

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-22

Antal sidor: 8