Standard Svensk standard · SS-ISO 3114

Plaströr - Rör av styv PVC för transport av dricksvatten - Provningsmetod för bestämning av utlösning av bly och tenn

Status: Gällande

Ämnesområden

Vatten som naturresurs (13.060.10) Plaströr (23.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-4115

Utgåva: 1

Fastställd: 1982-04-01

Antal sidor: 4