Standard Svensk standard · SS-EN 45545-5

Järnvägstillämpningar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 5: Brandsäkerhetsfordringar på elutrustning i järnvägsfordon, även omfattande elutrustning i trådbussar, spårbussar och magnetsvävare

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Utrustning för tunnel- och spårvagnar (45.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment including that of trolley buses, track guided buses and magnetic levitation vehicles

Artikelnummer: STD-3335605

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-12

Antal sidor: 15

Ersätter: SEK TS 45545-5