Standard Svensk standard · SS-EN 61310-1

Maskinsäkerhet - Principer för indikering, märkning och manövrering - Del 1: Synliga, hörbara och förnimbara signaler

Status: Gällande

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Elutrustning för maskiner (14.030) Kåpor, inkapslingar och övriga maskindelar (21.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Safety of machinery - Indciation, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals

Artikelnummer: STD-3333266

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-04-28

Antal sidor: 22

Ersätter: SS-EN 61310-1 C 1 , SS-EN 61310-1