Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 60404-4

Magnetiska material - Del 4: Mätning av magnetiska egenskaper hos järn och stål vid likströmsmagnetisering

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 60404-4 A 1 , SS-EN 60404-4 A 2
Köp denna standard

Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 60404-4

Magnetiska material - Del 4: Mätning av magnetiska egenskaper hos järn och stål vid likströmsmagnetisering
Pris: 90 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Mätning av elektriska och magnetiska storheter (17.220.20) Magnetiska material (29.030)


Köp denna standard

Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 60404-4

Magnetiska material - Del 4: Mätning av magnetiska egenskaper hos järn och stål vid likströmsmagnetisering
Pris: 90 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Magnetic materials - Part 4: Methods of measurement of d.c. magnetic properties of iron and steel

Artikelnummer: STD-20354

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-04-11

Antal sidor: 0

Ersätter: SS-IEC 404-4