Standard Validation, only publication · SS-EN 60404-4

Magnetic materials - Part 4: Methods of measurement of d.c. magnetic properties of iron and steel

Status: Valid

· Amended by: SS-EN 60404-4 A 1 , SS-EN 60404-4 A 2
Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument.

Subjects

Measurement of electrical and magnetic quantities (17.220.20) Magnetic materials (29.030)