Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 60051-9

Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 9: Rekommenderade provningsmetoder

Status: Gällande till 2024-04-30

· Tillägg: SS-EN 60051-9 A 1 , SS-EN 60051-9 A 2
Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument.

Ämnesområden

Mätning av elektriska och magnetiska storheter (17.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 9: Recommended test methods

Artikelnummer: STD-25508

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-08-20

Gällande till: 2024-04-30

Antal sidor: 0

Ersätter: SS-EN 60051

Ikraftsätter: IEC 60051-9:1988

Parallell utgåva: SS-EN IEC 60051-9, utg 2:2021