Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 60051-9 A 1

Elektriska mätinstrument - Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör - Del 9: Rekommenderade provningsmetoder

Status: Upphävd

Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument.

Ämnesområden

Mätning av elektriska och magnetiska storheter (17.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 9: Recommended test methods

Artikelnummer: STD-25509

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-08-20

Antal sidor: 0

Ersätter: SS-EN 60051

Tillägg till: SS-EN 60051-9

Ikraftsätter: IEC 60051-9:1988/AMD1:1994

Parallell utgåva: SS-EN IEC 60051-9, utg 2:2021