Standard IEC standard · IEC 60051-9:1988/AMD1:1994

Amendment 1 - Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories. Part 9: Recommended test methods

Status: Upphävd

· Ersätts av: IEC 60051-9:2019
Köp denna standard

Standard IEC standard · IEC 60051-9:1988/AMD1:1994

Amendment 1 - Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories. Part 9: Recommended test methods
Pris: 360 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Mätning av elektriska och magnetiska storheter (17.220.20)


Köp denna standard

Standard IEC standard · IEC 60051-9:1988/AMD1:1994

Amendment 1 - Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories. Part 9: Recommended test methods
Pris: 360 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska Franska

Framtagen av: IEC

Internationell titel: Amendment 1 - Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories. Part 9: Recommended test methods

Artikelnummer: STD-122288

Utgåva: 4

Fastställd: 1994-08-15

Antal sidor: 3

Tillägg till: IEC 60051-9:1988

Ersätts av: IEC 60051-9:2019