Standard Svensk standard · SS-IEC 725

Spänningsgodhet i eldistributionssystem - Bedömning av lämplig impedans att användas vid bestämning av störpåverkan från elektriska bruksföremål

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Elektricitet (17.220.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Consideration on reference impedance for use in determining the disturbance characteristics of household appliances and similar electrical equipment

Artikelnummer: STD-3873

Utgåva: 1

Fastställd: 1984-06-25

Antal sidor: 5