Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2626

Koppar - Provning av benägenhet för vätskesjuka (ISO 2626:1973)

Status: Gällande

Ämnesområden

Övrigt (77.040.99) Koppar och kopparlegeringar (77.120.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper - Hydrogen embrittlement test (ISO 2626:1973)

Artikelnummer: STD-17597

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-11-24

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 117108