Standard Svensk standard · SS-EN 10210-2:2006/AC:2007

Varmformade eller värmebehandlade konstruktionsrör av olegerade stål och finkornstål - Del 2: Dimensioner, toleranser och tvärsnittsdata

Status: Gällande

Ämnesområden

Profiler av stål (77.140.70) Stålrör (77.140.75) Metallkonstruktioner (91.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties

Artikelnummer: STD-60337

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-28

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 10210-2:2006