Standard Svensk standard · SS-EN 13147

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av restspänningar i kantzonen hos skurna band

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of residual stresses in the areas adjacent to the slit edges of wrought copper and copper alloy strip, by measurement of the angle of twist, longitudinal curvature and sideways curvature of test pieces cut from strip.

Ämnesområden

Kopparprodukter (77.150.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Determination of residual stresses in the border area of slit strip

Artikelnummer: STD-30136

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-05-04

Antal sidor: 15