Standard Svensk standard · SS-EN 15493:2007

Ljus - Brandsäkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15493:2019

Omfattning
Denna Europastandard specificerar kraven och testmetoderna för brandsäkerheten hos ljus avsedda att användas inomhus.

Ämnesområden

Övrigt (71.100.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ljussäkerhet, SIS/TK 484

Internationell titel: Candles - Specification for fire safety

Artikelnummer: STD-65764

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-11-12

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 15493:2007

Ersätts av: SS-EN 15493:2019