Standard Svensk standard · SS-ISO 789-11

Lantbruk - Lantbrukstraktorer - Provning - Del 11: Styrförmåga för hjultraktorer

Status: Gällande

Ämnesområden

Lantbrukstraktorer och dragna fordon (65.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Agricultural tractors - Test procedures - Part 11: Steering capability of wheeled tractors

Artikelnummer: STD-18122

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-03-15

Antal sidor: 10