Standard Svensk standard · SMS 1082

Tappventiler med vred, fast kägla och gängad pip med lock - Nominellt tryck: 12,5 at ö

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 200

Ämnesområden

Lantbrukstraktorer och dragna fordon (65.060.10) Skogsbruk (65.060.80)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Draw-off taps with crutch, fixed gasket plate andthreaded outlet with cap. Nominal pressure: 12,5

Artikelnummer: STD-2241

Utgåva: 1

Fastställd: 1947-12-01

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-EN 200