Standard Svensk standard · SS-EN 200

Sanitetsarmatur - Tappventiler och blandare (nominell storlek 1/2) PN 10; minsta flödestryck 0,05 MPa (0,5 bar) - Allmänna krav

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 200:2005

Omfattning
The aim of this European Standard is to specify:

-- The dimensional, watertightness, pressure resistance, hydraulic, mechanical strength, mechanical endurance and acoustic characteristics with which the single taps and mixer taps shall comply.
-- The test methods to verify these characteristics.

Ämnesområden

Sanitet (91.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Sanitary tapware - General technical specifications for single taps and mixer taps (nominal size 1/2) PN 10; Minimum flow pressure of 0,05 MPa (0,5 bar)

Artikelnummer: STD-9745

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-06-05

Antal sidor: 47

Ersätter: SMS 1014 , SMS 1260 , SMS 1261 , SMS 1029 , SMS 1030 , SMS 1034 , SMS 1036 , SMS 1039 , SMS 1040 , SMS 1043 , SMS 1044 , SMS 1045 , SMS 1046 , SMS 1047 , SMS 1048 , SMS 1049 , SMS 1071 , SMS 1073 , SMS 1082 , SMS 1231 , SMS 3270 , SMS 3271 , SMS 3272 , SMS 3273 , SMS 3022 , SMS 3023 , SMS 3025 , SMS 3026 , SMS 1072 , SS 1050 , SS 3024 , SS 3350 , SS 2593 , SS 2594

Ersätts av: SS-EN 200:2005