Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-76, utg 3:2022

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-76, utg 3:2022

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 988 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 988 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Används tillsammans med SS-EN 60335-1, utg 5, 2012 och dess separat utgivna tillägg. Corrigendum C1:2018 till IEC 60335-2-76:2018 är inarbetat i standarden. EN IEC 60335-2-76:2021/A11:2021 ingår i standarden. Bilagorna BB och CC (installationsanvisningarna) även på svenska.

Ämnesområden

Övrigt (65.040.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-76, utg 3:2022

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 988 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 988 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers

Artikelnummer: STD-80035444

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-04-20

Antal sidor: 86

Parallell utgåva: SS-EN 60335-2-76