Standard Svensk standard · SS-EN 12927-7:2004

Linbaneanläggningar - Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport - Linor - Del 7: Kontroller, reparation och underhåll

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12927:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12927-7:2004

Linbaneanläggningar - Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport - Linor - Del 7: Kontroller, reparation och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of EN 12927 specifies the safety requirements applicable to maintaining, inspecting and repairing steel wire ropes and their related installations for passenger transportation by rope. It is essential to meet its requirements taking into account the various types of installation systems and their environment.
Some requirements concern synthetic ropes.
Requirements relating to the protection of workers are not included in this part of EN 12927.
This part does not apply to installations for transportation of goods, nor to inclined lifts.

Ämnesområden

Bergbanor (45.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12927-7:2004

Linbaneanläggningar - Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport - Linor - Del 7: Kontroller, reparation och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Linbanor, SIS/TK 263

Internationell titel: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 7; Inspection, repair and maintenance

Artikelnummer: STD-38015

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-26

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 12927:2019