Standard Svensk standard · SS-EN 12927-1:2004

Linbaneanläggningar - Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport - Linor - Del 1: Urvalskriterier för linor och deras ändinfästningar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12927:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12927-1:2004

Linbaneanläggningar - Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport - Linor - Del 1: Urvalskriterier för linor och deras ändinfästningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of EN 12927 specifies the safety requirements applicable to the selection criteria for ropes and their end fixings for installations for passenger transportation by rope. Its requirements are to be met taking into account the various types installations systems and their environment.
This part of EN 12927 provides guidance on the selection of ropes and their end fixing for use on cableways.
It does not apply for transportation of goods nor to inclined lifts.

Ämnesområden

Bergbanor (45.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12927-1:2004

Linbaneanläggningar - Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport - Linor - Del 1: Urvalskriterier för linor och deras ändinfästningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Linbanor, SIS/TK 263

Internationell titel: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 1: Selection criteria for ropes and their end fixings

Artikelnummer: STD-38009

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-26

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 12927:2019