Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 18033-1:2023

Informationssäkerhet – Krypteringsalgoritmer – Del 1: Allmänt (ISO/IEC 18033-1:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 18033-1:2023

Informationssäkerhet – Krypteringsalgoritmer – Del 1: Allmänt (ISO/IEC 18033-1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document is general in nature and provides definitions that apply in subsequent parts of the ISO/IEC 18033 series.


It introduces the nature of encryption and describes certain general aspects of its use and properties.

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 18033-1:2023

Informationssäkerhet – Krypteringsalgoritmer – Del 1: Allmänt (ISO/IEC 18033-1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kryptografi, SIS/TK 318/AG 21

Internationell titel: Information security — Encryption algorithms — Part 1: General (ISO/IEC 18033-1:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80046307

Utgåva: 3

Fastställd: 2023-10-31

Antal sidor: 28