Standard Svensk standard · SS-EN 15330-1:2007

Sportbeläggningar - Konstgräs för utomhusbruk - Del 1: Specification för syntetisk gräsplan

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15330-1:2013 Korrigeras av: SS-EN 15330-1/AC:2007

Omfattning
This European Standard specifies performance and durability characteristics for synthetic turf sports surfaces used primarily outdoors.

Ämnesområden

Anordningar för sport (97.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Surfaces for sport areas - Synthetic turf surfaces primarily designed for outdoor use - Part 1: Specification for synthetic turf

Artikelnummer: STD-63057

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-10

Antal sidor: 40

Ersätts av: SS-EN 15330-1:2013