Standard Svensk standard · SS-EN 497

Specifikationer för gasolapparater - Brännare för olika ändamål för utomhusbruk

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 497:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 497

Specifikationer för gasolapparater - Brännare för olika ändamål för utomhusbruk
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar konstruktions- och prestandaegenskaper, säkerhetsspecifikationer och energiutnyttjande, tillämpliga provningsmetoder samt märkning av gasolbrännare avsedda för att värma kärl med vätska eller mat eller för värmning av värmeplattor. Dessa sammanfattas i texten nedan under begreppet "apparater".
Denna standard innefattar apparater, vanligast för placering på golv, försedda med en eller flera brännare med en sammanlagd värmeeffekt som ej överstiger 14 kW och är avsedda att användas utomhus och drivas med de gaser som anges i 4.1 tillhörande de klasser som anges i 4.2.
Apparater som drivs med gaser av familj tre med tryck överstigande de som anges i 4.2 ligger utanför denna standards tillämpningsområde.
Apparater i denna standard är ej anslutna till något avgassystem och är inte heller anslutna till elnätet.
Apparater med en nominell värmeeffekt understigande 1,16 kW samt apparater icke konstruerade för att bära provkärlet som beskrivs i 7.1.4 i någon av sina utformningar är undantagna från kraven avseende effektivt värmeutnyttjande.
Denna standard är endast tillämplig på typprovning.

Ämnesområden

Spisar, kokhällar, ugnar och liknande bruksföremål (97.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 497

Specifikationer för gasolapparater - Brännare för olika ändamål för utomhusbruk
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Specification for dedicated liquefied petroleum gas applicances - Multi purpose boiling burners for outdoor use

Artikelnummer: STD-21420

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-10-24

Antal sidor: 77

Ersätts av: SS-EN 497:2022