Standard Svensk standard · SS-EN 62885-3

Apparater för rengöring av ytor - Del 3: Apparater för våtrengöring av mattor - Funktionsprovning

Status: Gällande

Ämnesområden

Golvbehandlingsapparater (97.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Surface cleaning appliances - Part 3: Wet carpet cleaning appliances - Methods for measuring the performance

Artikelnummer: STD-3336726

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-15

Antal sidor: 24