Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-53

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-53: Särskilda fordringar på elektriska bastuaggregat och infrakabiner

Status: Gällande

Ämnesområden

Elektriska värmeapparater (97.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins

Artikelnummer: STD-3335112

Utgåva: 4

Fastställd: 2012-04-11

Antal sidor: 31

Ersätter: SS-EN 60335-2-53 , SS-EN 60335-2-53 A 1