Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9994:2006

Cigarettändare - Säkerhetskrav (ISO 9994:2005)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 9994:2019 Tillägg: SS-EN ISO 9994:2006/A1:2008

Omfattning
This International Standard establishes requirements for lighters to ensure a reasonable degree of safety for normal use or reasonably foreseeable misuse of such lighters by users. The safety specification given in this International Standard applies to all flame-producing products commonly known as cigarette lighters, cigar lighters and pipe lighters. It does not apply to matches, nor does it apply to other flame-producing products intended solely for igniting materials other than cigarettes,

Ämnesområden

Diverse apparater för hemmabruk (97.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Lighters - Safety specification (ISO 9994:2005)

Artikelnummer: STD-44779

Utgåva: 3

Fastställd: 2006-03-09

Antal sidor: 30

Ersätter: SS-ISO 9994 , SS-EN ISO 9994

Ersätts av: SS-EN ISO 9994:2019