Standard Svensk standard · SS-EN IEC 63077

God praxis för renovering av medicinsk bildgivande utrustning

Status: Gällande

Ämnesområden

Utrustning för diagnostik (11.040.55)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Good refurbishment practices for medical imaging equipment

Artikelnummer: STD-80021203

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-04-15

Antal sidor: 19